Phổ biến tuyên truyền

Về việc niêm yết công khai Quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Hoằng Sơn

Về việc niêm yết công khai Quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Hoằng Sơn

BÀI TUYÊN TUYỀN VỀ LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2024

BÀI TUYÊN TUYỀN VỀ LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2024

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

"DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL HUYỆN" Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

"DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL HUYỆN" Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

DANH MỤC THÔNG TIN CẦN CÔNG KHAI CỦA HĐND, UBND XÃ HOẰNG SƠN THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

DANH MỤC THÔNG TIN CẦN CÔNG KHAI CỦA HĐND, UBND XÃ HOẰNG SƠN THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

BÀI TUYÊN TRUYỀN Ngày pháp luật Việt Nam 9/11

BÀI TUYÊN TRUYỀN Ngày pháp luật Việt Nam 9/11

BÀI TUYÊN TRUYỀN Một số nội dung quy định về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và hướng dẫn đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công Quốc gia.

BÀI TUYÊN TRUYỀN Một số nội dung quy định về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và hướng dẫn đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công Quốc gia.

Trích lọc tuyên truyền một số nội dung Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;

Trích lọc tuyên truyền một số nội dung Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;

TRÍCH LỌC TUYÊN TRUYỀN 1 SỐ NỘI DUNG LUẬT (Số 10/2022/QH15) THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ (Luật có 6 chương và 91 Điều, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2023)

TRÍCH LỌC TUYÊN TRUYỀN 1 SỐ NỘI DUNG LUẬT (Số 10/2022/QH15) THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ (Luật có 6 chương và 91 Điều, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2023)

Mộ số nội dung của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Nghị định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến thuốc lá trong lĩnh vực y tế

Mộ số nội dung của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Nghị định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến thuốc lá trong lĩnh vực y tế

NGHỊ ĐỊNH 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

NGHỊ ĐỊNH 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

BÀI TUYÊN TRUYỀN Hướng dẫn đăng ký tài khoản và đăng nhập trên dịc vụ công trực tuyến

BÀI TUYÊN TRUYỀN Hướng dẫn đăng ký tài khoản và đăng nhập trên dịc vụ công trực tuyến
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
513732

Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá giao diện của cổng thông tin điện tử thế nào?