Công khai kết quả giải quyết TTHC

KẾT QỦA CÔNG KHAI GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 04 THÁNG 06 NĂM 2024 ( TỪ NGÀY 24/6/2024 ĐẾN 28/6/2024)

KẾT QỦA CÔNG KHAI GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 04 THÁNG 06 NĂM 2024 ( TỪ NGÀY 24/6/2024 ĐẾN 28/6/2024)

KẾT QỦA CÔNG KHAI GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 03 THÁNG 6 NĂM 2024 ( TỪ NGÀY 17/6/2024 ĐẾN 21/6/2024)

KẾT QỦA CÔNG KHAI GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 03 THÁNG 6 NĂM 2024 ( TỪ NGÀY 17/6/2024 ĐẾN 21/6/2024)

KẾT QỦA CÔNG KHAI GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 02 THÁNG 06 NĂM 2024 ( TỪ NGÀY 10/6/2024 ĐẾN 14/6/2024)

KẾT QỦA CÔNG KHAI GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 02 THÁNG 06 NĂM 2024 ( TỪ NGÀY 10/6/2024 ĐẾN 14/6/2024)

KẾT QỦA CÔNG KHAI GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 01 THÁNG 6 NĂM 2024 ( TỪ NGÀY 03/6/2024 ĐẾN 07/6/2024)

KẾT QỦA CÔNG KHAI GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 01 THÁNG 6 NĂM 2024 ( TỪ NGÀY 03/6/2024 ĐẾN 07/6/2024)

KẾT QỦA CÔNG KHAI GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 05 THÁNG 5 NĂM 2024 ( TỪ NGÀY 27/5/2024 ĐẾN 31/5/2024)

KẾT QỦA CÔNG KHAI GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 05 THÁNG 5 NĂM 2024 ( TỪ NGÀY 27/5/2024 ĐẾN 31/5/2024)

KẾT QỦA CÔNG KHAI GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 04 THÁNG 05 NĂM 2024 ( TỪ NGÀY 20/5/2024 ĐẾN 24/5/2024)

KẾT QỦA CÔNG KHAI GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 04 THÁNG 05 NĂM 2024 ( TỪ NGÀY 20/5/2024 ĐẾN 24/5/2024)

KẾT QỦA CÔNG KHAI GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 03 THÁNG 05 NĂM 2024 ( TỪ NGÀY 13/5/2024 ĐẾN 17/5/2024)

KẾT QỦA CÔNG KHAI GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 03 THÁNG 05 NĂM 2024 ( TỪ NGÀY 13/5/2024 ĐẾN 17/5/2024)

KẾT QỦA CÔNG KHAI GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 02 THÁNG 5 NĂM 2024 ( TỪ NGÀY 06/5/2024 ĐẾN 10/5/2024)

KẾT QỦA CÔNG KHAI GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 02 THÁNG 5 NĂM 2024 ( TỪ NGÀY 06/5/2024 ĐẾN 10/5/2024)

KẾT QỦA CÔNG KHAI GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 01 THÁNG 5 NĂM 2024 ( TỪ NGÀY 02/5/2024 ĐẾN 04/5/2024)

KẾT QỦA CÔNG KHAI GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 01 THÁNG 5 NĂM 2024 ( TỪ NGÀY 02/5/2024 ĐẾN 04/5/2024)

KẾT QỦA CÔNG KHAI GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 04 THÁNG 04 NĂM 2024 ( TỪ NGÀY 22/04/2024 ĐẾN 26/04/2024)

KẾT QỦA CÔNG KHAI GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 04 THÁNG 04 NĂM 2024 ( TỪ NGÀY 22/04/2024 ĐẾN 26/04/2024)

KẾT QỦA CÔNG KHAI GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 03 THÁNG 04 NĂM 2024 ( TỪ NGÀY 15/04/2024 ĐẾN 20/04/2024)

KẾT QỦA CÔNG KHAI GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 03 THÁNG 04 NĂM 2024 ( TỪ NGÀY 15/04/2024 ĐẾN 20/04/2024)

KẾT QỦA CÔNG KHAI GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 02 THÁNG 04 NĂM 2024 ( TỪ NGÀY 8/04/2024 ĐẾN 12/04/2024)

KẾT QỦA CÔNG KHAI GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 02 THÁNG 04 NĂM 2024 ( TỪ NGÀY 8/04/2024 ĐẾN 12/04/2024)
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
513732

Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá giao diện của cổng thông tin điện tử thế nào?