Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Lê Hùng Tuyên
  Ngày sinh: 15/05/1976
  Quê quán: Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Xuân Sơn, Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Vinh, ngành cử nhân Luật
  Chức vụ : Chủ tịch UBMTTQ xã
  Họ và Tên: Trương Văn Dũng
  Ngày sinh: 17/05/1968
  Quê quán: Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Lương Quán, Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Hồng Đức, ngành Nông học
  Chức vụ : Chủ tịch Hội Nông dân xã - Trưởng ban Kinh tế
  Họ và Tên: Hoàng Tuấn Ngọc
  Ngày sinh: 10/11/1968
  Quê quán: Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Liêm Chính, Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Trường Đại học Đông Á, ngành Quản trị kinh doanh
  Chức vụ : Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã
  Họ và Tên: Hoàng Thị Phương
  Ngày sinh: 21/01/1978
  Quê quán: Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Cần Kiệm, Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội, ngành quản lý nhà nước
  Chức vụ : Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã
  Họ và Tên: Hoàng Văn Tuân
  Ngày sinh: 08/11/1988
  Quê quán: Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Liêm Chính, Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Đông Á, ngành quản trị kinh doanh
  Chức vụ : Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã
  Họ và Tên: Dương Văn Lương
  Ngày sinh: 12/11/1973
  Quê quán: Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Trường Đại học Đông Á, ngành Quản trị kinh doanh; Cao đẳng ngành Quân sự cơ sở
  Chức vụ : Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Chỉ huy tưởng BCH Quân sự xã
  Họ và Tên: Lương Văn Dương
  Ngày sinh: 14/09/1987
  Quê quán: Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học An ninh nhân dân
  Chức vụ : Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Trưởng công an xã
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
513732

Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá giao diện của cổng thông tin điện tử thế nào?