KHAI MẠC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN NĂM 2021

Đăng lúc: 16:35:22 15/07/2021 (GMT+7)

Xã Hoằng Sơn khai mạc huấn luyện dân quân và bồi dưỡng kiến thức QP - AN năm 2021

 

 “Dựng nước đi đôi với giữ nước” là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc ta từ bao đời nay, mãi mãi vẫn được phát huy và gìn giữ. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, quy luật đó được tập trung vào 2 nhiệm vụ chiến lược, có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau đó là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Đảng ta đã xác định “ bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa là bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh  thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự đổi mới và lợi ích quốc gia dân tộc”. Đây là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.
z2615348378869_ea49eab92e6f3cf2bbce064aa8c9c8f8.jpg

          Thực hiện chỉ lệnh của Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, kế hoạch của bộ chỉ huy quân sự Tỉnh Thanh Hoá và hướng dẫn công tác DQTV, giáo dục QP - AN năm 2021 của ban chỉ huy quân sự Huyện Hoằng Hoá và NQ của BCH Đảng bộ xã Hoằng Sơn. Thực hiện công văn  số 130/HD- BCH ngày 25/ 01/ 2021 của Ban chỉ huy quân sự huyện Hoằng Hoá về thực hiện công tác dân quân tự vệ, giáo dục QP - AN và một số nội dung công tác quốc phòng địa phương năm 2021. Thực hiện nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ xã Hoằng Sơn, Kế hoạch huấn luyện dân quân của Ban CHQS xã.
z2616395916732_f08f27dfc509bc1c098713642946fbab.jpg

Sáng ngày 15/7/2021 Ban CHQS xã đã tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân, giáo dục QP - AN cho đối tượng 4 năm 2021 để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

          Về dự khai mạc có các đồng chí:

Đ/ c: Trung tá Đinh Sơn Hà – chính trị viên phó BCH quân sự huyện

Đ/c: Phùng Văn Minh – cán bộ phụ trách địa bàn.

Đ/c: Hoàng Kim Kính- Bí thư Đảng ủy - Chính trị viên Ban CHQS xã.

          Và các đồng chí thường vụ Đảng uỷ - thường trực HĐND – UBND - CTMTTQ, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức chuyên môn, cán bộ Ban CHQS huyện phụ trách địa bàn xã. Các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng Thôn, thôn đội trưởng, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng và toàn thể lực lượng chiến sĩ dân quân trong xã.  
z2616395913498_9926d00587d2b20b22c7a16f099f4bf7.jpg

          Công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự; Giáo dục QP - AN là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên hàng năm được thể hiện rõ trong quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, là sự kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh theo phương châm phát triển kinh tế - xã hội là nền tảng để bảo vệ tổ quốc, ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh vững mạnh là điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ.

                                                                                Thanh Thủy – CC VH XH xã Hoằng Sơn

 

 

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
513732

Ý kiến thăm dò

Bạn đánh giá giao diện của cổng thông tin điện tử thế nào?